Thai piratkopierade undermåliga oximetrar allvarligt hot mot Covid-19-patienters liv

• Läs nyheten hos källan

Räddningsvolontärer som levererar syregeneratorer och cylindrar till svårt sjuka covid-19-patienters hus sa att undermåliga oximetrar påverkade deras bedömning av patienternas förhållanden och syrehjälp för patienter i nöd kan försenas.
Substandard- och piratoximetrar är lätttillgängliga genom onlineförsäljning och de visade falska avläsningar, sa räddningsaktörer och volontärerna uppmanade regeringen att lösa problemet med de utbrett undermåliga oximetrar som de sa skadade användare.

Konsumenter kan testa kvaliteten på sådana enheter genom att mäta syremättnad var femte minut för att se om deras avläsningar är stabila. De kan också användas i jämförelse med smarta klockor eller andra oximetrar. Avvikelser från standardoximetrar ska inte överstiga tre procent.