Thai Immigration håller öppet måndagen den 2 maj

• Länk till källan • 

Även om måndagen den 2 maj tekniskt sett är en allmän helgdag – söndagen den 1 maj är Labor Day – bekräftar immigrationsbyrån att den kommer att vara öppen som vanligt.
De flesta eller alla statliga kontor förväntas vara öppna, men inte banker. Onsdagen den 4 maj är dock kröningsdagen och alla statliga kontor, immigration och banker kommer att vara stängda.
Under de senaste åren har publiciteten om helgdagar och stängningar blivit förvirrad. Offentliga databaser, inklusive vissa statliga webbplatser, uppdateras inte automatiskt och internet är en bärare av desinformation.

Dessutom har regeringens regelbundna förlängningar av helgdagar för att skapa extra långa helger för att stärka den inhemska turismen under pandemin, gjort det ännu mer obegipligt.