Thai-föräldrar får 2 000 baht per barn i skolstöd, 50% rabatt på statligt drivna universitets undervisningsavgift

• Läs nyheten hos källan

Ersättningen på 2 000 baht per barn är inriktad på utbildningsrelaterat bistånd, som ska ges till familjer vars barn går i grund- och gymnasieskolan, medan för statliga universitet kommer studierabatterna att minska med 50% för de första 50 000 baht.
För statliga universitet kommer rabatterna på studieavgiften att minska med 50% för de första 50 000 baht, 30% för de kommande 50 000 baht och 10% för mer än 100 000 baht. Regeringen kommer att subventionera 60% av minskningarna och resten täcks av universiteten. För privatägda universitet kommer staten att betala 5 000 baht till en students studieavgifter.

Regeringens talesman sa att studiebidragets syfte är att de 2 000 baht per barn i assistans, ska delas ut till föräldrar för att finansiera skolavgifter under pandemin.