Thai Airways borgenärer röstar om rehabiliteringsplanen

• Läs mer hos källan

Idag är D-dagen för Thai Airways, med 13 000 borgenärer som röstar om huruvida de ska acceptera det kämpande flygbolags rehabiliteringsplan.
Enligt en källa har flygbolaget varnat för att om borgenärer avvisar planen kommer flygbolaget att förklaras i konkurs och de skulle bara få 12,9% av sina fordringar. I händelse av en konkurs kommer flygbolagets tillgångar att utvärderas för att avgöra hur mycket av dess skulder som kan återbetalas. Uppskattningen 12,9% är baserad på värdet på tillgångar som för närvarande innehas av transportören.
Bangkok Post rapporterar att rehabiliteringsplanen som lämnades in i mars täcker skulder på ca 410 miljarder baht. Det är underförstått att större aktieägare äger omkring 180 miljarder baht av den skulden. Om rehabiliteringsplanen accepteras idag är det troligt att Thai Airways kommer att ges en viss tidsram för att återhämta sig.

Planen kräver att återbetalningstiden för skulder som härrör från osäkra obligationer till ett värde av 70 miljarder baht ska förlängas till tio år, med ett skuldmoratorium i de tidiga återbetalningsstadierna. Flygbolaget inför också tuffa kostnadsbesparande åtgärder, inklusive minskning av anställda via förtidspensionering för tusentals av dess 20 000 medarbetare.
Det är underförstått att planen inte kräver att finansministeriet ger ett lån men säger att vem som helst kan ge lån och ministeriet kan hjälpa till med förhandlingar om kontantinjektion. Statens företagspolitiska kontor har redan uttalat att regeringen inte kommer att ge flygbolaget mer kapital.