Suvarnabhumi söker tillstånd att fortsätta bygga ut

• Länk till källan

Transportministeriet efterlyser det nationella ekonomiska och sociala utvecklingsrådets tillstånd att fortsätta med den norra utbyggnaden av Suvarnabhumi flygplats, som rådet tidigare hade sagt borde ske efter att de västra och östra expansionsprojekten slutförts.
Transportministern sa att ministeriet kommer att ansöka om ett möte med NESDC för att diskutera sin plan för att genomföra alla tre expansionsprojekten samtidigt, för att bättre förbereda för det efterlängtade hoppet i efterfrågan på flygresor. Han sa att det finns farhågor om att Suvarnabhumi flygplats kanske inte kommer att klara det ökade antalet resenärer om efterfrågan på flygresor återhämtar sig kraftigt efter att landet åter öppnar för massturism.
Projekten, där tre passagerarterminaler kommer att byggas, kommer att öka flygplatsens hanteringskapacitet med 60 miljoner passagerare årligen. Innan pandemin stoppade flygresor hade Suvarnabhumi flygplats regelbundet fler än 45 miljoner människor som passerade genom dess terminaler varje år.
”På grund av låg flygtrafik tror NESDC att byggandet av expansionen i öst och väst inte kommer att påverka persontrafiken, men eftersom dessa två projekt ligger intill huvudterminalen kommer det att ha en viss inverkan på verksamheten”, sa han.

Med färdigställandet av flygplatsens tredje landningsbana kommer Suvarnabhumi att kunna hantera 90 miljoner passagerare per år, vilket understryker behovet av samtidig utveckling av alla tre terminalerna, sa han, Thailand förväntas se upp till 213 miljoner flygpassagerare 2031.