Stopp i toaletterna, tak som faller ner vid Pattayas skola nr 4

28 april • Läs mer hos källan 

Tilltäppta toaletter, tak som rasar och översvämningar har lämnat en Pattaya-skola i en illaluktande röra, och skolans lärare vill att stadshuset ska renovera skolan.
Biträdande borgmästaren och stadsingenjörer besökte skolans toaletter tillsammans med vice rektorn, gruppen gjorde upp en renoveringsplan. Tilltäppta toaletter är ett stort problem för lärarna som tvingas använda studenternas toaletter. Ruttnande tak är också vanliga. Den lilla skolan har också översvämningar efter varje regnskur.

Tjänstemän diskuterade byggandet av en ny skolbyggnad, men budgeten är begränsad.