Skolor uppmanas att sänka avgifterna med 50%

• Läs nyheten hos källan

Universitet och skolor uppmanas att sänka sina studieavgifter med upp till 50% för att hjälpa familjer att hantera den svåra situationen under Covid-19-pandemin.
Avgiftsreduktionerna beordrades av premiärministern Prayut, sa ministern för forskning och innovation av högre utbildning. Regeringen kommer också att ge bidrag till universitet och skolor där det behövs. Minskade avgifter och subventioner, godkända av regeringen den 13 juli, ska underlätta den ekonomiska bördan för många föräldrar, sa han.
Åtgärden förväntas komma som en lättnad för universitetsstudenter rikstäckande. För statligt drivna universitet kommer studieavgiftsrabatterna att genomföras i tre steg: en minskning med 50% för de första 50 000 baht, 30% för de nästa 50 000 och 10% för 100 001 baht eller mer. Ministern sa att regeringen kommer att subventionera 60% av minskningarna och resten kommer att täckas av universiteten.

Privatdrivna universitet kommer också att ombes att skänka utbildningsmedel till studenter och låna ut utrustning till studenter för online-lärande. En minskning av sovsalar är också ett alternativ. Ministern sa att åtgärden kommer att lanseras under den nya terminen i början av nästa månad. Under tiden sa general Prayut att stödet även omfattar skolor under utbildningsministeriet och kommer att omfatta alla studentgrupper inklusive funktionshindrade och missgynnade. Åtgärden, liknande den som erbjuds universiteten, har ännu inte genomförts. Detaljer kommer att fastställas ut vid nästa veckas regeringsmöte.