Sjukhusets akutrum i Bangkok översvämmas av covid-19-patienter, klagar sjuksköterska

• Länk till källan

En sjuksköterska från Bangkok sa i ett Facebook-inlägg på söndagen att sjukhusets akutmottagning (ER) får ta emot fler covid-19-patienter än vad de kan hantera.
Sjuksköterskan ”Nutty Nattaporn” skrev: ”I juli väntade 20 till 30 Covid-19-patienter på akut behandling per dag, och den här månaden har antalet stigit till 40. Detta tal kommer snart att stiga till 100, vilket är fler än vad hela sjukhuset rymmer.”
Hon sa att arbetsbelastningen är så hög att sjuksköterskor från andra avdelningar var tvungna att kliva in. Hon sa att Covid-19-avdelningen bara kan ta emot 20 patienter åt gången, och akuten bör aldrig vara så full att faktiska nödsituationer avvisas. Hon sa också att varje patient genomgår så många medicinska ingrepp att det tar nästan en timme att ta hand om dem.

Sjuksköterskan sa att det var på tiden att relevanta organisationer erkände detta problem och försökte lösa det och tillade att de inte kommer att kunna rädda varje akutpatient.