Sjukförsäkringsskyddet justerat för att locka till sig äldre expats med längre vistelse

• Länk till källan

Utlänningar över 70 år som bor i Thailand under ett års icke-invandrar OA-visum kommer nu att kunna köpa sjukförsäkring med en minsta täckning på $ 100 000 för medicinska kostnader och behandling av Covid-19, sa biträdande ministern för folkhälsan på tisdagen.
Ministeriet har höjt sjukförsäkringsgränsen från 40 000 baht för öppenvård och 400 000 för slutenvård till 3 miljoner för att locka utlänningar med hög köpkraft att bo i Thailand samtidigt som deras sjukvårdskostnader täcks helt under vistelsen.
”Denna anpassning kommer att bidra till regeringens plan att göra Thailand till ett globalt medicinskt nav och främja hälsoturism i landet”, påpekade han.
De nya reglerna underlättar också för expats som inte kan köpa försäkring i Thailand och därmed får avslag på sina ansökningar om förlängning av vistelsen, eftersom dessa nu kan använda sjukförsäkring eller statlig välfärd från utlandet. Detta måste dock certifieras av en relevant myndighet, till exempel en utländsk ambassad i Thailand eller landets utrikesdepartement.
Expats kan också köpa thailändsk sjukförsäkring online via https://longstay.tgia.org, som har 17 thailändska försäkringsbolag att välja mellan.

Immigrationskontorets statistik visar att antalet ansökningar för det 1-åriga icke-invandrande O-A-visumet sedan 2017 har visat en stigande trend, förutom under 2020-2021 på grund av Covid-19-krisen.
År 2017 ansökte ca 2 891 personer om visum. Detta antal ökade till 3 164 året efter och sedan till 4 222 år 2019. År 2020 sjönk antalet sökande till 2 321 och ner till 1 447 personer under de första nio månaderna 2021. Kontoret uppskattade också att utlänningar i denna grupp spenderar cirka 30 000-70 000 baht i månaden under sin vistelse i riket.