Sjuk elefant i Pattaya på väg till Surin elefantsjukhus

• Länk till källan

Sextiofyra årige Ply Kun Phan som lider av diabeties skickades till elefantprovinsen Surin.
Ply Kun Phan, 64, lider av diabetisk ketoacidos som den utvecklade när den hölls på Pattaya Elephant Camp. Elefanten övergavs av sin mahout, och lägret har varit stängt under större delen av pandemin.

Veterinär Padej Siridamrong från Nernplabwan Animal Hospital stabiliserade diabetesjumbon med 30 liter saltlösning och ospecificerad medicin innan den lastades på en elefantambulans och skickades till National Institute of Elephant Research and Health Service i Surin, där den kommer att vårdas ordentligt.