Sex miljarder baht på att utveckla 500 rai vid Royal Hua Hin Golf Course

7 april 2564 • Läs mer hos källan

Thailands statsjärnväg (SRT) kommer att öppna för anbud för att använda 500 rai mark på Royal Hua Hin Golf Course när en undersökning är klar.
En undersökning som genomfördes för fem år sedan föreslog att det skulle locka investeringar på 1,1 miljarder baht men målet är nu 6 miljarder. Hälsocenter, hotell, idrottsanläggningar och en internationell skola samt “grönområden” tros alla vara intresserade, med SRT-förhoppningar att de kan samla 1,6 miljarder baht från olika erbjudanden.

Området kommer att betecknas sommark för “blandad användning” på Thailands äldsta golfbana vid Boon Rawd Brewery Station.