Senaste turistbedömningen: Kasikorn nedgraderar till bara 150 000 besökare före årets slut

• Länk till källan

Kasikorn har helt omvärderat sina förutsägelser för antalet utländska turister som sannolikt kommer att besöka Thailand under resten av detta år.
Efter tidigare förutsägelser om 250 000 till 650 000 ankomster säger de nu att sannolikheten är att det bara blir 150 000. Även detta kan vara på den optimistiska sidan med tanke på situationen i landet för närvarande. Dessa siffror var redan mycket mer konservativa än de som kommer från Thailands turistmyndighet och turist- och sportminister Pipat, konstaterar ASEAN NU.
Många människor både i och utanför Thailand hade ansett deras förutsägelser som inte mer än ”rosenskimrande”.
Kasikorn sa i en omfattande rapport som tittade på turismens förändrade ansikte runt om i världen att Thailand stod inför en ”utmanande tid” genom landets allvarliga pandemikris. Utöver detta står landet också inför politisk instabilitet som inte heller bidrar till att främja riket som en plats för internationell turism.

Kasikorn hänvisade till de nuvarande förhållandena på turismmarknader över hela världen som en ”fjärde våg av viruset”. De pekade på begränsad framgång för Special Tourist Visa och Phuket Sandbox som blev ”väl mottagna” men noterade att Thailands turismutsikter inte var rosiga. Landet behövde se fram emot nästa år för eventuella förbättringar av antalet med hjälp av kunskaper från 2021.