Royal Academy redo att sälja Sinopharm till statliga och privata hälsoföretag

• Läs mer hos källan

Chulabhorn Royal Academy har satt priset på den första dosen av Sinopharm-vaccin till 888 baht och är villig att fördela doser för statliga och privata hälsoföretag under vissa förhållanden.
Akademiens generalsekreterare tillkännagav på Facebook i morse att priset täcker transport, lagring och försäkring för biverkningar. Det täcker dock inte sjukhusadministrationsavgifterna.
De sa också att akademin kommer att fördela vacciner baserat på hur viktiga mottagarna är för den nationella ekonomin och samhället.

De sa också att all personal, inklusive utlänningar, som arbetar för dessa byråer har rätt att inokuleras. Han varnade också för att byråer kommer att få böter 15 gånger kostnaden för dosen om de visar sig ha debiterat sin personal för vaccineringen. Mottagarna är också skyldiga att donera 10 procent av sin vaccintilldelning till människor i nöd. Detaljer om detta krav kommer att meddelas senare. För att få sin tilldelning måste byråer kontakta sjukhus kopplade till akademin.