Rikstäckande förbud mot offentliga sammankomster från den 1 november

• Länk till källan

För att förebygga protester från regeringsfientliga grupper, som kan störa återöppningen för utländska resenärer på måndag, utfärdade försvarsmaktens generalbefälhavare, som är ansvarig för att övervaka säkerheten under den nuvarande ”nödsituationen”, ett förbud mot offentliga sammankomster eller aktiviteter som kan riskera spridning av covid-19 eller öka allmänhetens lidande.
Tillkännagivandet, som har publicerats i Royal Gazette, kommer att verkställas över hela landet. Den nämner nödvändigheten av ekonomisk återhämtning, rehabilitering, förbättring av folkets försörjning och behovet av att bygga upp förtroende bland utländska turister att de kommer att vara säkra från covid-19 under sin vistelse i landet.

Överträdelser, vid fällande dom, kommer att bli föremål för två års fängelse och/eller böter på högst 40 000 baht.