Regnsäsongen förväntas komma i förtid – i början av maj

2 april 2564 • Läs mer hos källan 

Thailands bevattningstjänstemän har fått i uppdrag att förbereda sig för eventuella översvämningar, eftersom regnsäsongen förväntas komma tidigare än normalt i år, och mer regn än det 30-åriga genomsnittet.
Det sa biträdande generaldirektör för Royal Irrigation Department, är baserat på prognoser och han har instruerat tjänstemän som ansvarar för alla bevattningsprojekt att hantera användningen av vatten, i linje med situationen, och att göra plats för vatteninflöded, vilket förväntas öka. Alla stora till medelstora reservoarer var 50% fulla efter den senaste regnperioden, med en sammanlagd vattenvolym på 38 348 miljarder m3, varav 14 419 miljarder m3 är för konsumtion.

Landets fyra huvudreservoarer, Bhumibol, Sirikit, Khwae Noi Bamrung Daen och Pasak Jolasid, lagrade sammanlagt 9 417 miljarder m3 vatten i slutet av den senaste regnperioden, varav 82% har använts. Om vattenförvaltningsplanerna för 2021 går enligt plan kommer det att finnas tillräckligt med vatten för konsumtion fram till slutet av april, innan början av regnperioden i början av maj.