Regeringen uppmanas att sluta beskatta avgångsvederlag

• Länk till källan

Arbetaraktivister uppmanar regeringen att avstå från skatt på arbetstagare som tvingas acceptera avgångsvederlag för att lindra deras ekonomiska börda.
En skattebefrielse skulle erbjuda en livlina för arbetare som förlorar sina jobb under de ekonomiska svårigheter som orsakats av Covid-19-pandemin, sa presidenten i arbetsmarknadsförbundet. Han syftade på avgångsvederlag som erhållits från att ha blivit avskedad. Enligt lag ska alla belopp över 300 000 baht som betalas i avgångsvederlag att vara föremål för personlig inkomstskatt – dvs om en anställd erhöll en avgångsvederlag på 450 000 baht, så anses 150 000 baht vara skattepliktig.
Aktivisterna vill inte att regeringen samlar in skatt på det återstående beloppet.

Det var ett av flera förslag som presenterades vid ett onlineseminarium nyligen om den dystra situation som arbetskraften stod inför under pandemin. De sa att regeringen borde överväga en skattelättnad på avgångsvederlag till permitterade arbetare när de kämpar för att hitta nya jobb. De sa att förslaget kommer att vidarebefordras till regeringen via arbetsministern.