Regeringen planerar ny pensionsfond för att stödja den åldrande befolkningen

30 mars 2564 • Läs mer hos källan 

Regeringen vill skapa ett nytt pensionsprogram för att stödja en åldrande befolkning som kommer att lägga till ca en miljon nya pensionärer årligen med början 2023.
Premiärministern vill se till att thailändarna kan få inkomster efter pensioneringen, sa en taleskvinna efter att regeringen i princip godkänt en ny nationell pensionsfond. Programmet kommer att vara obligatoriskt för alla anställda som inte deltar i andra pensionsplaner, sa hon.
Den officiella pensionsålder är 60 år hos myndigheter och många företag.

Enligt det nya pensionsprogrammet kommer både arbetsgivare och arbetstagare att bidra, med minimala insatser från 3% -10% av lönerna beroende på anställningstiden. Planen, som behöver parlamentets godkännande, är det senaste initiativet från regeringen för att förbereda ett åldrande samhälle.