Regeringen planerar amnesti för de ledare som beslutade Thailands vaccinationsplan

• Läs nyheten hos källan

Regeringen planerar att anta lagstiftning som skulle befria viktiga beslutsfattare från alla felaktigheter i misslyckandet med att skaffa vacciner till landet, enligt oppositionen Move Forward Party.
Regeringens slöa vaccinationsprogram har kritiserats av allmänhet och politiker för att de bidragit till ökande dödsfall och en okontrollerad tredje våg av pandemin.

Regeringen misslyckades snabbt med att säkra vacciner och avvisade Pfizer och andra effektiva vacciner så sent som i november för att istället förlita sig på det ineffektiva Sinovacs-vaccinet och de mycket fördröjda lokalt producerade AstraZeneca-doserna.