Regeringen kommer inte att skjuta till kapital till Thai Airways

• Läs mer hos källan

Statens näringslivspolitiska kontor säger att regeringen inte kommer att ge ett tillskott av kapital för Thai Airways.
Finansdepartementet kommer inte att stötta trafikföretaget, även om man fortfarande är dess största aktieägare. Det finns en oro för att Thai Airways skulle kunna bli ett statligt företag ännu en gång om ministeriet åter skulle ta en majoritetsandel. Förra året minskade finansministeriet sin andel i det nationella flygbolaget till mindre än 50%, i ett försök att underlätta skuldsaneringsprocessen.
Som ett resultat är Thai Airways inte längre ett statligt företag och det är underförstått att ett antal ministerråd är oroliga över att om flygbolaget skulle återfå sin status som ett statligt företag skulle regeringen behöva garantera lån på miljarder för att säkerställa dess överlevnad. Både finansministern och en biträdande premiärminister stöder återupprättandet av flygbolaget som ett statligt företag. De hävdar att detta skulle förbättra dess ekonomiska situation och ge mer kraft för förhandlingar med borgenärer. Ett sådant steg skulle innebära att finansministeriet återigen skulle bli majoritetsägare.

Ministeriet är berett att minska sitt aktieinnehav om andra investerare köper ytterligare aktier – man har för närvarande en andel på 49,9% i Thai Airways och säger att det skulle vara svårt att motivera ytterligare en kontantinjektion till aktieägarna. Eftersom flygbolaget nu verkar som ett privat företag är regeringen inte längre skyldig att stötta det, och inte heller är finansministeriet skyldiga att erbjuda ekonomiskt hjälp till ett privat företag, trots att man är dess största aktieägare. På onsdag kommer borgenärer att träffas för att diskutera flygbolagets skuldsaneringsplan och besluta om de ska acceptera den.