Regeringen godkänner 7,5 miljarders budget för ytterligare fyra månaders el-subvention

• Länk till källan

Regeringens talesman sa att subventionen skulle ges till hushållsanvändare av el från januari till april. Ett hushåll får inte använda mer än 300 enheter el för att vara berättigade till subventionen, tillade han.
Subventionen kommer att beviljas användare av el från Metropolitan Electricity Authority och den provinsiella elmyndigheten. Familjer under Royal Thai -marinens välfärd kommer också att vara berättigade.
Anucha sa att subventionen skulle tillhandahållas i två priser:
– En subvention på 92,04 satang per enhet kommer att ges (100 satang är lika med en baht) till dem som använder högst 150 enheter.
– En subvention på 67,04 satang per enhet kommer att ges till dem som använder mer än 150 enheter men inte mer än 300 enheter.

Talesmannen sa att regeringen förväntade sig att 19,66 miljoner familjer skulle utnyttja subventionen till en total kostnad på ca 1,868 miljarder baht per månad. Han sa att hittills har regeringen gett en total subvention på 18.353 miljarder baht för elanvändning till hushållen.
Den 19 april förra året godkändes en budget på 1,724 miljarder för att tillhandahålla subvention för kraftanvändning från maj till augusti och den 13 september godkändes ytterligare 9.128 miljarder Baht för att subventionera elräkningar från september till december.