Regeringen eftertraktar rika pensionärer

• Länk till källan

Regeringen har lanserat erbjudanden för att locka besökare i långtidspensionsåldern efter att en fransk tidskrift utnämnde Thailand bland sina fem främsta pensioneringsdestinationer, sa regeringens biträdande taleskvinna.
Hon sa att Capital, en fransk månatlig tidskrift, rankade kungariket efter endast Grekland, Portugal, Mauritius och Spanien. Hon sa att 12 punkter antogs i rankningen, inklusive levnadskostnader, fastighetspris, folkhälsa, kultur- och naturarv, mat, väder, fritidsaktiviteter, allmän säkerhet, lätthet att resa och grundläggande infrastruktur.
I ljuset av Covid-19-pandemin hade resebegränsningar en roll att spela för att bestämma favoritdestinationer för att spendera sin pensionering, skrev tidningen. Detta återspeglades i att flera topplaceringar gick till destinationer i Europa som ligger i närheten av Frankrike.

Hon sa också att regeringen inte bara riktar sig till rika pensionärer utan även rika globala medborgare, yrkesverksamma från Thailand och andra högutbildade yrkesverksamma. Policyerna är avsedda att dra dessa målgrupper till Thailand med förmåner inklusive ett 10-årigt visum. När det gäller pensionärer, för att få visumet måste de vara minst 50 år gamla och ha för avsikt att bo i Thailand utan att ta anställning. De måste vara beredda att investera minst 250 000 baht i Thailand och tjäna minst 40 000 USD, enligt detaljerna i policyn som presenterades i september.