Rädsla för Covid-infektion har minskat alkoholkonsumtionen i Thailand, visar studie

• Läs mer hos källan

Thailändare har i allmänhet minskat sin konsumtion av alkohol i ett försök att skydda sig från Covid-19, visar en nyligen genomförd undersökning utförd av Center of Alkohol Studies.
Centrets direktör sa att en telefonundersökning genomfördes på 1 555 personer i åldrarna 18 år och uppåt i 15 provinser 24 – 28 april. I undersökningen sa 41,9 procent att de hade konsumerat alkohol regelbundet i ett år före undersökningen, 32,4 procent sa att de dricker minst en gång i veckan, medan 21,3 procent sa att de dricker stora mängder. Men 28,4 procent sa att de hade slutat dricka en månad före undersökningen, 41,9 procent hade minskat sitt drickande, 28,1 procent drack som vanligt och 1,6 procent hade börjat dricka mer.
”De som har slutat eller minskat sitt drickande säger att de är rädda för att få Covid-19 och vill spara pengar. De som dricker som vanligt eller har ökat sin konsumtion säger att de antingen inte kan ge upp att dricka eller lockas att dricka av sina kamrater,” förklarade professorn.
Hon tillade att 59 procent av de tillfrågade sa att de drabbades av finansiella problem på grund av det ekonomiska nedfallet av Covid-19, 6 procent sa att de var oroliga och 8 procent sa att de var deprimerade.

Undersökning visade också att åtgärder för att kontrollera drickande, såsom tillfälligt stängning av nöjesställen och förbud mot alkohol på restauranger har påverkat människors alkoholbeteende. Under tiden sa en rådgivare vid Department of Disease Control att minskningen av alkoholkonsumtionen kan minska risken för Covid-19-infektion, våld och onödiga kostnader.