Problemet med läckande cyanidtank kvarstår, byar oroar sig

• Läs nyheten hos källan • Nyinsatt

Loei provinsiella industrikontor och statliga myndigheter har påskyndat steg mot att lösa frågan med den läckande cyanidtanken i en guldgruva, eftersom byborna i Wang Saphung-distriktet intensifierade klagomålen över mängden förorenat vatten.
Förra måndagen rapporterades att en tank innehållande cyanid hade läckt och den flyttades till en monteringsanläggning. Vid anläggningen, som ligger runt Phu Thap Fah guldgruva i tambon Khao Luang, placerades den bredvid 11 andra tankar. Vattennivån i de 11 andra tankarna verkade vara nästan full och tankarnas tillstånd var så dåligt att de riskerade att kollapsa och läcka förorenat vatten till den omgivande miljön. Efter det att frågan rapporterades inspekterades området av många myndigheter i provinsen, inklusive industrikontoret, jordbruksmarkreformkontoret, Legal Execution Department och folkhälsokontoret.

Eftersom saken hade gjort små framsteg under veckan kontaktade Khon Ruk Ban Kerd Conservation Group, bestående av sex byar, provinsguvernören innan statliga myndigheter återupptog inspektioner på tisdag. Byråerna och byborna enades om riktlinjer för en lösning på problemet med läckande tankar och för sätt att pumpa ut vattnet säkert.