Privata sjukhus måste testa och behandla Covid-19-patienter gratis

• Läs mer hos källan

I ett försök att öka Covid-19-testningen och vården bekräftade National Health Security Office att privata sjukhus inte ska debitera patienterna för Covid-19-behandling.
Sjukhusen instruerades att betrakta Covid-19-infekterade som akutpatienter, och i Thailand är sjukhus skyldiga att ge akutvård utan att debitera patienter, eftersom NHSO kommer att ersätta kostnaderna. Nyligen kritiserades några privata sjukhus för att de avvisat människor och vägrat att göra Covid-19-test eftersom det är obligatoriskt att ta emot alla som testar positivt omedelbart. Sjukhusen oroade sig för att behöva behandla dessa patienter utan att få ersättning för vårdkostnaden. I en videokonferens där representanter från privata sjukhus över hela Thailand deltog uppmanade NHSO:s generalsekreterare privata sjukhus att inte försöka debitera Covid-19-patienter. Sjukhusen gav olika orsaker till att patienter tidigare debiterades för behandlingen. De hävdar att missförstånd var ansvariga för många av klagomålen om betalning för behandling.

Förvirring skapas också när sjukhus skickar räkningar till patienterna som en del av standardförfarandet, även när NHSO står för räkningen. Många patienter blir förvirrade och betalar räkningen fast de inte borde göra det. Men en hel del privata sjukhus klagade på att anledningen till att de inte hade något annat val än att debitera Covid-19-patienter var på grund av byråkratiska förseningar. De pekade på långsam ersättning för behandlingarna från NHSO, vilket gör sjukhusen tveksamma till att testa och behandla för Covid-19, eftersom de vet att de kanske inte får pengar för behandlingen under en lång period.