PM2.5 skjuter i höjden trots att DLT förbjuder hundratals fordon för underkända avgastester

• Länk till källan

Hundratals lastbilar och bussar har tagits bort från vägarna efter misslyckade avgastester, meddelade Department of Land Transport (DLT) på söndagen.
Testerna lanserades i oktober under transportministerns policy för att begränsa utsläppen av PM2,5-föroreningar. Men nivåerna av de skadliga partiklarna har stigit de senaste veckorna. DLT:s generaldirektör sa att inspektörerna kontrollerade 101 709 lastbilar och bussar mellan den 1 oktober och den 30 januari. Av dessa förbjöds 483 från vägtrafik efter att de misslyckades med utsläppstester. Avdelningen varnade operatörer och ägare att det var emot lagen att använda fordon som överskrider gränsvärdena för avgasutsläpp. Den rådde dem att fixa alla fordon som släppte ut svart rök och få det kontrollerat på ett DLT-kontor.

DLT bad också medborgare att hjälpa till med att lösa PM2.5-smogproblemet genom att skicka foton av lastbilar eller bussar som avger svart rök med deras skyltnummer synliga till 1584-jouren, linjekonto @1584DLT, www.facebook.com/dlt1584, http://ins.dlt.go.th/cmpweb/, DLT GPS-appen, eller e-posta dem till dlt_1584complain@hotmail.com.