PM vann i domstol över förflyttning av ”Big Joke” från immigration

• Länk till källan

Det har varit en mycket allmän oenighet i Thailand – i bråket mellan den tidigare chefen för Immigrationsbyrån och Thailands premiärminister.
Huvudpersonerna är välkända under sina smeknamn i Thailand som ”Big Joke” och ”Big Too”. ”Joke” är en slags risvälling och ”Too” betyder att ta med våld. I går frikände centralomstolen premiärministern och hans kontor efter att ”Big Joke” tog dem till domstol över hans plötsliga överföring för två år sedan. Big Joke avlägsnades plötsligt från sin post och fick ett kontorsjobb på PM:s kontor. Han hävdade att han skickade ett brev till premiärministern och hans personal för att få återinföras till polisen och när detta inte skedde i rätt tid tog han dem till domstolen och hävdade att de hade varit försumliga i sina uppgifter men domstolen fann att förseningen inte innebar något brott.

”Big Joke” är en av de mest välkända poliserna efter arbetet som chef för turistpolisen, den kontroversiella och karismatiska polisen jagade alltid utlänningar och höll presskonferenser. Som chef för immigrationspolisen kritiserade han det 2 miljarder baht Biometrics-systemet och försökte stoppa utövandet av ”tepengar”. Hans avlägsnande från styrkan förklarades aldrig men många tror att det troligtvis var ett högt politiskt beslut efter att han trampat på någons ”ömma tår.” ”Big Jokes” bil besköts medan han befann sig i ett ”spa” i Suriwong-området i Bangkok och en annan hög polis förlorade sitt jobb tillfälligt efter att ha pratat med media.