Phuket nu säker zon – risken för att få virus minskade med 83% bland de vaccinerade invånarna

• Läs mer hos källan

Folkhälsoministeriet studerade 1 366 personer i högriskgruppen, som hade nära kontakt med bekräftade patienter på Phuket, och fann att chansen att drabbas av viruset hade minskat med 73,1%, bland dem som fått sin första dos och med 83,3 % bland dem som hade båda.
En nyligen genomförd undersökning visar att Sinovac-vaccinationerna, som ges på Phuket, har minskat chansen att drabbas av COVID-19 med över 83,3%, och är effektiva i att förhindra överföring av viruset och minskar risken för att utveckla svåra symtom. Folkhälsoministeriets permanenta sekreterare sa att ca 22% av Phukets befolkning fått två doser av Sinovac-vaccinet, medan 45% fått sin första dos.

Han tillade att av de 31 infekterade patienterna som fick en dos av Sinovac-vaccinet utvecklade endast fyra lunginflammation, medan sex patienter, som hade fått båda doserna, inte visade något tecken på lunginflammation. Sedan början av maj har Phuket inte heller sett några nya patienter bland de som har fått båda doserna Sinovac.