Pheu Thai-minister kastar ris i parlamentet för att protestera mot premiärministerns frånvaro

• Länk till källan

Parlamentledamotern för Pheu Thai i Chiang Rai, beordrades av parlamentets talman att städa golvet i parlamentets kammare i dag.
Ledarmoten hade kastat ris på golvet för att protestera mot premiärminister Prayut och handelsminister Jurin Laksanawisits oförmåga att svara på hans fråga om låga rispriser.
Under dagens sammanträde i kammaren blev oppositionens parlamentsledamot, som tidigare lämnat in en interpellation där han krävde att handelsministern skulle svara muntligt på hans fråga om sjunkande rispriser, irriterad när han fick reda på att han inte var närvarande i kammaren.

Han tog till ordet och sa att bönderna gett honom riskorn som en gest av protest mot dess låga pris, för närvarande 5 baht per kg, och tillade att eftersom bönderna inte vill ha dem tillbaka, hade han bestämt sig för att kasta dem på golvet av kammaren så att de kan växa.