PEA påskyndar installationen av laddstationer i hela landet

• Länk till källan

Provincial Electricity Authority (PEA) kommer i samarbete med Panas Assembly Company att bygga ett nätverk av laddstationer över hela landet för att stödja användningen av elfordon, särskilt EV -bussar.
PEA: s vice guvernör sa att upp till 57 PEA Volta laddstationer är i drift och ytterligare 16 kommer att installeras inom detta år. Han sade att målet är att inrätta 263 laddstationer rikstäckande år 2023.