Pattayas lokalbor kräver att två-årigt vägprojekt ska bli klart på några veckor

• Länk till källan

Projektet är inte planerat att slutföras förrän 2023, men invånarna längs Pattayas järnvägs parallellväg har redan tappat tålamodet med vägbygget.
Båda sidor av vägen rivs upp och nya, stora dräneringsrör läggs, tillsammans med kulvertar och pumpar. När det underjordiska arbetet är klart kommer en ny vägyta att asfalteras. Projektet började bara för några månader sedan och kommer inte att slutföras på ytterligare 18 månader. Men efter bara fyra månader klagar invånarna mellan Soi Siam Country Club och Soi Nernplabwan över besvär, trafik och säkerhetsrisker som vägarbetet utgör. Suticha U-ngan, specialist på en barnklinik i området, hävdar att entreprenörer arbetade i en månad och sedan lämnade jobbet med vägen uppriven. En större korsning reducerades till ett körfält. Resultatet har blivit besvär för trafikanter och många olyckor. Suticha hävdar att en entreprenör sa till honom att arbetet bara skulle ta en månad, något som helt klart inte var sant.

Andra invånare hävdar att den upprivna vägen skapar översvämningsproblem och att ingen har förklarat projektet, dess omfattning eller tidslinje för dem. Alla kräver att arbetet ska slutföras omedelbart. De väntar en stor besvikelse eftersom projektet inte beräknas vara klart förrän 2023.