Pattaya Walking Streets el-arbete beräknas nu vara klart i januari

• Länk till källan

Walking Streets barer har varit stängda sedan april vilket gör det lättare för entreprenörerna att förlänga kabeldragningsprojektet i ytterligare sex månader.
Det är tur för elverket att barerna på Walking Street har varit stängda sedan april, eftersom störande underjordiska kabeldragningsprojekt ligger månader efter. Efter att ha stött på ett underjordiskt hinder sa PEA den 20 augusti att de äntligen kommer att bygga nya täckta servicetunnlar i oktober med förhoppning att hela projektet kan vara klart i januari.
Chef för elverkets kraft- och kabelhanteringsavdelning, sa att 37 av 39 brunnar nu har grävts över en kilometers sträcka. De två sista vid mynningen av nattlivet kommer att ta ytterligare sex veckor. Därefter måste entreprenörer lägga 1,6 meter breda rör som rymmer kraftledningar, elektrisk överföringsutrustning och ledningar som ägs av lokala telefon-, internet- och kabel-tv-företag.

Han skyllde på avvikelser mellan en undersökning av Walking Streets underjordiska geografi och verkligheten för förseningen. De första 20 brunnshålen gick utan problem, men när arbetare började på nr 21 hittade de ett halv meter brett högtrycksvattenrör som Pattayas vattenverk hade lagt och inte satt ut på ritningarna. Det röret går hela vägen till Soi 16, så arbetet med de senaste 20 brunnarna försenades. Det sista steget blir att installera mätaranslutningar var 16:e meter. Dessa mätare kommer förhoppningsvis att anslutas till huvudnätet i januari.