Pattaya Thai-Sukhumvit-korsningen öppnar igen den 10 september

• Länk till källan

Ett sandfälleprojekt i korsningen mellan Pattaya södra och Sukhumvit-vägarna är färdigt och kommer att slutföras för att trafiken ska kunna återupptas senast den 10 september.
Pattayas vice borgmästare sa den 21 augusti att den nya sandfällan ersätter en mindre som ursprungligen byggdes av motorvägsavdelningen. Den fyllde snabbt, behövde tömmas ofta och bidrog till översvämningar i området. Den nya sandlådan är begravd 3,5 meter djupt, så marken ovanför den kommer att komprimeras och asfalt läggas och testas innan korsningen läggs om och jämnas ut för trafik.