Pattaya kräver att södra gatans (Pattaya thai) trottoarer ska återställas

24 april • Läs mer hos källan 

Pattaya kräver att en telekomentreprenör ska återställa de delar av South Road-trottoarerna där inget vägarbete pågår.
Biträdande borgmästare sa att en entreprenör för CAT Telecom har rivit upp trottoarerna från Sukhumvit Road till den tredje gatan, även fast arbetet med kabelnedgrävningen ska fungera i etapper. Provinsiella elmyndigheten, som inledde projektet för att flytta el-ledningar under marken, återställde endast en del av den livliga genomfarten. Men entreprenören för CAT orsakade stora störningar och olägenheter genom att riva upp alla trottoarerna och lämna dem i en enda röra även där inget arbete pågår.
Biträdande borgmästaren sa att staden har pratat med företaget och instruerat dem att återställa trottoarerna på alla platser där det för närvarande inte arbetas.