Pattaya kommer att få 80 000 doser vaccin

· Läs mer hos källan

Den 7 maj inspekterade borgmästaren i Pattaya och läkare från Chonburi Public Health Office Eastern National Sports Stadium, som kommer att vara en primär plats för vaccinineringen i Pattaya-området.
Personalen såg till att arenan är förberedd med rätt social distansering och logistikåtgärder för att hantera tusentals vaccinationer om dagen. Borgmästaren sa att ”Den thailändska regeringen har accepterat vår omedelbara begäran om 80 000 doser Covid-19-vaccin för 40 000 personer i Pattaya-området, eftersom Chonburi är en av de högsta kontrollzonerna.”
Nästa storskaliga vaccininjektion startar i mitten av månaden. Den förväntas vara klar i slutet av maj. ”Vi kommer att få ytterligare en stor sändning med vacciner i juni.

Borgmästaren uppgav också att planen att ”re-lansera” Pattaya för turismen, både inhemsk och utländsk, förblev på rätt spår trots nuvarande utbrott av Covid-19 i landet. Han sa att Pattaya fortfarande är en ”högprioriterad” zon för regeringen på grund av dess betydelse för turismen, vilket uppskattas till 80 procent av dess totala BNP och lockade ca 10 miljoner utländska och 7 miljoner inhemska turister under 2019 och var den 19:e mest besökta staden i världen.

Pattayas befolkningsuppskattning är mycket omtvistad, med många permanenta expats och utländska migrerande arbetare som inte räknas som invånare, inklusive de som kommer för att arbeta i området från andra provinser. Men med ett stort antal personer som arbetade inom turistnäringen som återvänt till sina hemprovinser under det senaste året, är vaccinering av 40 000 personer åtminstone en betydande start med en registrerad befolkning av thailändska invånare på 119 530 år 2019.