Pattaya förnyar trafik- och parkeringsreglerna på många vägar

 • Länk till källan

Pattayas kommunala förvaltningskommitté besökte Walking Street, ett av de största problemen för trafik och parkering. Kommittén, som leddes av ordförande Anupong, höll ett möte i Pattayas stadshus för att ta itu med trafik- och parkeringsutmaningar i allmänna utrymmen. Kommittén fokuserade på att ta fram en övergripande plan, inklusive implementering av ett enkelriktat trafiksystem.
Olika platser som Walking Street, Soi Nang Nual, South Pattaya, Soi Buakhao och Jomtien Beach Road utvärderades för att säkerställa smidigare trafikflöde och reglerad parkering. Det väcktes oro över turistparkeringsfrågor, särskilt överträdelsen av alternerande parkeringsdagar på South Pattaya Road. Relevanta myndigheter var närvarande för att upprätthålla reglerna för udda-jämn parkering.

Ett förslag lades fram för att implementera ett enkelriktat trafiksystem från Soi Buakhao som leder till Pattayas andra väg och Pattayas tredje väg. Kommittén ansåg också att Jomtien Beach Road, trots sin smalhet, kommer att ha utsedda parkeringsområden tydligt markerade för att förbättra trafiken. Kommittén betonade vikten av att fastställa standardiserade bestämmelser för utsedda parkeringsdagar på olika gator, liknande den centrala delen av Pattaya Beach Road. Detta tillvägagångssätt syftar till att öka ordningen och bekvämligheten för både turister och invånare.