Passagerarsystem för att kontrollera ankommandes hälsoinformation

• Länk till källan

Advance Passenger Processing System (APPS) uppgraderas för att kontrollera inkommande flygpassagerare för deras hälsodokumentation när de anländer, eftersom landet kommer att öppna för internationell turism från och med nästa månad, enligt Thailands flygplatser (AoT).
AoT-presidenten berättade på tisdagen att ett liknande system har funnits för att utpeka personer med kriminalregister som ett sätt att öka gränssäkerheten. APPS gör det möjligt för tulltjänstemän, flygplats- och immigrationspolis att få profiler av passagerare från deras ursprungsland. De kan kontrollera om passagerare är svartlistade för att komma in eller förbjudna att lämna ett land.

Myndigheter delar passagerarinformation och gör att passagerare vars profiler är rena kommer att kunna klara invandringskontroller snabbare, enligt AoT. Nu används systemet för kontroller av inkommande passagerare om deras hälsocertifiering och om de uppfyller vaccinationskraven. Systemet kommer att öka hälsoundersökningen av internationella ankomster och förstärka dess skydd mot spridning av Covid-19 när landet gradvis öppnar sina gränser och återställer turismen. AoT förväntar sig att passagerartrafik på sex flygplatser i landet kommer att öppnas från nästa månad när viktiga turistmål öppnar igen.