Oxfam kräver att arbetare i Thailands fiskeindustri får månadslön

• Länk till källan

Oxfam i Thailand uppmanar företag inom fiskesektorn att ge mer hjälp till sina anställda under pandemin – Oxfam sa att de flesta arbetstagare bara får dagslön, utan betalning för dagar de inte arbetar.
De sa att arbetare i fiskeindustrin borde få en månadslön som skulle förbättra deras livskvalitet och göra det möjligt för dem att planera i förväg. För närvarande, trots att de garanteras en minimilön enligt lag, har många arbetare inte råd med mat och medicin av god kvalitet. ”De har kämpat för att klara av vardagen medan deras arbetsgivare, stora skaldjursproducenter, tjänar miljarder varje år.”
Chakchai från Oxfam talade under ett onlineseminarium som organiserades på Facebook och hade titeln ”Fiskearbetarnas hårda liv under Covid-19”. Migrant Workers Rights Network har upprepat uppmaningen till en månadslön, samt tagit upp frågan om överföring av Covid-19 i samhället. Hon sa att spridningen av viruset är oundviklig bland fiskearbetare som inte har råd att sätta sig i karantän på en separat plats på grund av brist på pengar. Dessutom berövas arbetare som är självisolerande lön för de dagar de inte kan arbeta.

Endast fiskearbetare som är registrerade i socialförsäkringssystemet får statligt skydd, med 50% av lönen garanterad i 90 dagar. De som inte är registrerade får dock ingenting av sina arbetsgivare, trots att de enligt lag har rätt till betald sjukskrivning. Hon påpekade att daglönerna inte var tillräckligt även före pandemin. De flesta arbetare har varit tvungna att ta lån från både lagliga och olagliga långivare för att klara av det.