Över 2000 patienter i Bangkok skrevs ut, 1 359 genomgår behandling

Läs mer hos källan

Bangkok Metropolitan Administration (BMA) sa på söndagen att 2 072 Covid-19-patienter som behandlats på sjukhus har återhämtat sig och blivit utskrivna.
BMA:s permanenta sekreterare sa på söndag att 1 359 patienter behandlades, 21 patienter hade överförts till sjukhus som inte var kopplade till BMA och 10 patienter hade dött.
”För att hantera det ökande antalet Covid-19-fall har BMA ordnat medicinsk personal, förnödenheter och anläggningar – sjukhus, fältsjukhus och” hostell ”- för att ta hand om både symtomatiska och asymtomatiska patienter”, sa hon.

Hon tillade att Erawan Emergency Medical Services Center hade samarbetat med myndigheterna för att påskynda patienttransporter för att säkerställa att inga patienter väntade på att tas till medicinska anläggningar.
”Från den 10 april till den 1 maj skickades 2 839 patienter till medicinska anläggningar, varav 1 886 skickades till medicinska anläggningar under BMA och 953 skickades till sjukhus som inte var anslutna till myndigheten”, tillade hon.