Ovaccinerade Covid-patienter måste ta minst en dos inom tre månader

• Länk till källan

Covid-patienter som aldrig har vaccinerats måste få en dos inom tre månader efter att de blivit friska, sa regeringens biträdande talesperson Traisulee Traisoranakul.
Hon sa att det fanns tvivel om riktlinjerna för att vaccinera människor som hade smittats med Covid-19. Det finns en risk att bli smittad med deltavarianten även för dem som redan hade smittats med Covid-19, sa hon. Institutionen för sjukdomskontroll (DDC) har informerat om att patienter av covid-19 som aldrig har vaccinerats eller inte har avslutat två injektioner ännu, båda rekomenderas att få en dos av någon typ av covid-19-vaccin inom 1-3 månader efter sjukdomens början. Samtidigt behöver infekterade patienter som har genomfört två injektioner inte en ny dos.

”Vaccination kommer att utföras i enlighet med riktlinjerna från Department of Disease Control. Dessa uppdateras när mer information blir tillgänglig eftersom Covid-19 är en framväxande sjukdom. Teamet av läkare och experter analyserar ny information innan de fastställer riktlinjer för att vaccinera människor för deras största säkerhet, sa Traisulee.