Online försäljerska ”Pimrypie” i hetluften över gratis Covid-testkit

• Länk till källan

Food and Drug Administration (FDA) söker rättsliga åtgärder mot en onlinehandlare som är bättre känd som ”Pimrypie”, för att erbjuda en uppsättning antigentestkit (ATK) som en gratis gåva till köpare av hennes mineralvatten.
FDA:s biträdande generalsekreterare sa att hans kontor skulle be konsumentpolisen att titta på Pimrypies annonser för hennes mineralvatten på Facebook Live. I liveströmmen sa Pimrypie att vem som helst som köpte en 300 cc-flaska med hennes mineralvatten skulle få en uppsättning antigenprovsatser (ATK) som en gratis gåva.
FDA har undersökt live-sändningen och fann att den kan strida mot lagen. De sa att försäljning och distribution av ATK endast är tillåten på kliniker och apotek under överinseende av farmaceuter. Innan en ATK-produkt kan säljas måste distributören lämna in en begäran hos FDA om att registrera produkten, vilket bara sker efter kvalitetskontroller.

En säljare eller distributör av en ATK-produkt som inte har registrerats och godkänts korrekt av FDA, säger de, kan dömas till fängelse i upp till sex månader eller böter på upp till 50 000 baht, eller båda. ATK-produkten som annonserades av Pimrypie har inte registrerats hos FDA, sa de. FDA skulle skicka ett brev till CPPD och be det avgöra om Pimrypie agerat olagligt. I så fall borde rättsliga åtgärder vidtas mot henne, sa de.