Nya rekreationsområden ”inkräktar” på nyligen ombyggda Pattaya Beach

• Länk till källan

Marindepartementet har beordrat Pattaya City att stoppa byggandet av rekreationsområden längs Beach Road eftersom det kan bryta mot lagen, sa en avdelningstjänsteman.
Direktören för det regionala marinkontoret i Pattaya sa att arbetet kan tolkas som olagligt intrång på den nyrenoverade stranden och att detta måste redas ut. Projektet genomförs under en statlig politik för att utveckla och främja turism i tre huvudprovinser i östra ekonomiska korridoren. Det planeras att skapa ett nytt landskap för Pattaya-stranden genom att utöka trafikfält,en bygga rekreationsområden och plantera fler träd längs Beach Road. Betongavspärrningar har satts upp på tre eller fyra platser, ca 5-6 m från gångstigen på strandsidan, där rekreationsområdena skulle byggas. Detta kan ses som ett intrång på stranden i strid med ett meddelande från ett transportministerium, sa direktören och han hade bett om ett möte med Pattaya Citys tjänstemän, byggentreprenören och andra organ för att diskutera detta. Staden hade ombetts att tillfälligt avbryta arbetet.

Pattaya Beach har bara nyligen restaurerats till en kostnad av 430 miljoner baht under ett projekt från marina avdelningen. Stranden eroderade tidigare och var bara 2-5 m djup. Sand har importerats och använts som fyllning för att utvidga stranden till ett djup av 35 m. Projektet slutfördes först 2019.