Nya PM2.5-kriterier för att uppfylla internationella standarder

• Länk till källan • 

Miljöstyrelsen skärpte på tisdagen säkra standarder för partiklar med en diameter på 2,5 mikrometer eller mindre (PM2,5) i ett försök att förhindra ytterligare påverkan på människors hälsa.
Under nya nivåer har 24-timmarsstandarden ändrats till 37,5 mikrogram per kubikmeter luft (μg/m3) från tidigare 50 μg/m3. Denna standard träder i kraft den 1 juni nästa år. Samtidigt har den årliga standarden ändrats till 15 μg/m3 från den tidigare på 25 μg/m3, som kommer att träda i kraft efter att den tillkännages i Royal Gazette. Justeringarna kommer eftersom Thailand har använt samma standarder i mer än tio år, sade generaldirektören för föroreningskontrollavdelningen.

Förutom att förbättra landets PM2.5-standarder och förhindra en påverkan på människors hälsa, sa han att åtgärden också syftade till att uppfylla standarder som implementerats av USA, EU, Sydkorea, Japan och andra ASEAN-länder.
Justeringarna är också i linje med regeringens beslut att öka effektiviteten i att hantera luftföroreningar, tillade han.