Nya fall hittas fortfarande i landets fängelser

• Läs mer hos källan

Ytterligare 1 228 fångar i 14 fängelser över hela landet har diagnostiserats med Covid-19, sa den ställföreträdande chefen för korrigeringsavdelningen igår.
2 054 infekterade fångar har återhämtat sig helt medan 16 319 genomgår behandling i fängelseanläggningar, tillade biträdande generaldirektören. Han svarade också på sociala medierapporter och sa att en man som nyligen släpptes från Bangkok Remand Prison, där han blev smittad med viruset, hade hittats död på en gångstig på onsdagen. Mannen genomgick Covid-19-test på fängelset innan han släpptes ut.
Den 9 maj visade testresultatet att han var smittad. Fången klassificerades i kategorin ”grön” eller asymptomatisk, sa han. Fängelset hade skickat honom, tillsammans med tre andra infekterade fångar som skulle släppas den 11 maj, för att söka behandling vid folkhälsoanläggningarna i enlighet med behandlingsprocedurer innan de släpptes ur fängelset.

Han sa att alla fängelser måste testa alla fångar innan de släpps, oavsett om de har avtjänat sina straff, släpps tillfälligt eller släpps på minskade fängelsetider. I Bangkok och andra riskområden måste fängelsemyndigheterna skicka namnen på de intagna och datumen för deras frigivning till folkhälsokontoren minst fem dagar innan de befrias.