Ny järnvägsbro öppnade officiellt i Pak Nam Pran

• Länk till källan

Du kanske redan har använt den här bron, men Department of Rural Roads (DRR) har bekräftat det officiella öppnandet av den nya bron i Pak Nam Pran.
Bron, som går över järnvägen vid korsningen Phor Khor 1019 vid Ban Pak Nam Pranburi, har byggts för att rymma den nya dubbelspåriga järnvägslinjen som för närvarande byggs i hela provinsen. DRR sa att den nya bron förbättrar väglayouten och bör bidra till att minska olyckor längs den specifika vägsträckan. Bron, som bilister kommer att använda om de reser söderut från Hua Hin till Pak Nam Pran, är 280 m lång och 10 m bred. Den ansluter sedan till en 870 m lång vägsträcka som fortsätter till Pak Nam Pran. Det finns också en u-sväng i slutet av bron för att ge trafikanterna mer bekvämlighet. För fotgängare inkluderar bron en övergång över järnvägen, vilken, enligt DRR, är rullstolsvänlig.

Den totala kostnaden för projektet är över 113 miljoner baht, bekräftade DRR och de ansvarar för 153 järnvägskorsningspunkter över hela landet. Byggandet och underhållet av det dubbelspåriga järnvägsprojektet ligger under Thailands statliga järnväg (SRT), men konstruktion av överfarter faller under DRR:s jurisdiktion. DRR sa att det har byggt nya broar eller överfarter vid 33 korsningar över järnvägslinjen och planerar att slutföra byggandet av nio till i slutet av året.