Nongprues borgmästare undersökte översvämning i östra Pattaya

• Länk till källan

Borgmästare Winai Inpitak påpekar att mycket av översvämningsproblemet längs Soi Nernplabwan och Soi Mabyailia skulle kunna lösas genom att rensa ut avloppen.
Innan han kallade till ett möte om problemet med stormdränering gick Nongprues borgmästare ut i regnet för att med egna ögon se översvämningarna i östra Pattaya efter klagomål från invånare om ihållande översvämningar.

Kärnan i problemet är fortfarande igensatta avlopp och avloppsrör. Borgmästaren sa att ett möte skulle hållas för att utforma långsiktiga strategier för att hålla rören rena.