Nok Air lämnar in rehabiliteringsplan för godkännande av kreditorerna

• Läs mer hos källan

Nok Air lämnade in sin rehabiliteringsplan efter att ha förlängt tidsfristen två gånger.
Flygbolagets borgenärer kommer att träffas för att diskutera planen och besluta om de ska godkänna den. Den skulle då även behöva godkännas av Thailands konkursdomstol.
Nok Air är det andra nationella transportföretaget som lämnar in en rehabiliteringsfråga till konkursdomstolen under det senaste året, eftersom flygbolagen kämpar med internationella restriktioner. I september rapporterade Nok Air att intäkterna minskade med 47,7% jämfört med föregående år och rapporterade en nettoförlust på 3,9 miljarder.