Nedstängningen gör lite för att minska trafikdödsfallen i Bangkok

• Länk till källan •

Sedan januari har Bangkok och angränsande provinser haft 9 237 dödsfall och 602 914 personer skadades i trafikolyckor, enligt Road Accident Victims Protection Co.
Detta trots den halvlåsning som infördes för att stävja Covid-19-infektioner. Vid en ceremoni under ledning av biträdande inrikesminister på torsdagen lanserade trafiksäkerhetsoperationscentret (RSOC) ett nytt integrerat system som hjälper till att förebygga och minska trafikolyckor.
Systemet, utformat i linje med FN:s mål för hållbar utveckling och Stockholmsdeklarationen, syftar till att minska antalet skadade och dödade på vägarna till 12 per 100 000 personer till år 2027.

För 2022 siktar dock RSOC på en mer realistisk siffra på 22,85 av 100 000. 2018 var det 32,7 per 100 000 av befolkningen som dödades eller skadades på Bangkoks vägar.