Nattklubbar, barer, karaoke är fortfarande stängda enligt återöppningsplanen

• Länk till källan

Utegångsförbudet på natten i 17 provinser kommer att hävas från den 31 oktober, strax före landets återöppning den 1 november.
Vissa sjukdomskontrollåtgärder kommer att finnas kvar, medan nattklubbar och barer inte får öppna igen i denna inledande fas. Regeringen tillkännagav på Royal Thai Government Gazette-webbplatsen den senaste lindringen av COVID-19-åtgärderna, med fokus på riktlinjer och protokoll för återöppningen. En av de tillkännagivna åtgärderna var upphävandet av utegångsförbudet på natten i turistområden som täcker 17 provinser som tidigare kodats mörkröd för högsta och strikta kontroll av covid-19.

Från och med kvällen den 31 oktober kommer utegångsförbudet inte längre att verkställas inom dessa specifika områden, men aktiviteter som bedöms med hög risk är fortfarande förbjudna.