När bränslepriserna stiger kommer privata bussföretag att skära ner 80 procent av verksamheten

• Länk till källan • 

Privata bussoperatörer kommer att minska trafiken med 80 procent från den 1 juli på grund av det höga bränslepriset medan den statliga interprovinsiella bussoperatören, Transport Company, lovade att fortsätta köra till samma pris.
Ordförande för Thai Bus Business Association, sa på måndagen efter ett möte med transport- och bussbolag att 27 operatörer kommer att skära ner 143 busslinjer från den 1 juli. Han förklarade att de var tvungna att ta steget för att säkerställa deras överlevnad tills regeringen godkänner biljettpriser som är i linje med bränslekostnaderna. Han sa att operatörerna inte kunde köra som vanligt eftersom bränslepriset hade ökat till 1 600 baht per resa den här veckan, från 1 400 baht per resa förra veckan. Han tillade att en prishöjning kan påverka pendlare, men den är nödvändig eftersom den nuvarande priset har använts sedan 2019 medan bränslepriset sannolikt kommer att öka.

Samtidigt sa Transport Cos verkställande direktör att företaget förstod och sympatiserade med operatörer som måste axla dessa bördor. Han sa att företaget skulle diskutera med privata bussoperatörer åtgärder som skulle vara i linje med pendlarnas krav. Han tillade att Transport Co kommer att fungera normalt på både inhemska och internationella rutter medan priset kommer att förbli detsamma under denna period.