Motorvägars betalstationer ska få bomfritt körfält

• Länk till källan

Regeringens landtransportkommission har godkänt en plan för att genomföra ett barriärfritt avgiftsfritt vägtullsystem för motorvägar, som först testas vid fyra vägtullplatser i oktober.
Kommissionen för förvaltning av landtrafik under ledning av vice premiärminister Gen Prawit godkände idag förslaget att ta bort hinder från motorvägens vägtullstationer till förmån för det nya M-Flow-systemet. Det barriärfria systemet möjliggör ett bättre flöde vid betalplatser, vilket minskar trängseln genom att eliminera väntetiden för barriären att öppna för varje ankommande fordon.

Fyra betalstationer kommer att testa det nya systemet först i oktober, nämligen Thab Chang 1, Thab Chang 2, Thanyaburi 1 och Thanyaburi 2 vägtullplatser.